På lag med kvinner i over 65 år

Bilde av to kvinner, en eldre til venstre og en yngre til høyre. Bildet viser o.b.'s historie. Og at vi har hjulpet til å forbedre livskvaliteten for kvinner i mer enn 60 år.

o.b.® har forbedret kvinners livskvalitet i mer enn et halvt århundre – en tidsperiode kjennetegnet av skjellsettende endringer i kvinners levekår. Les mer her om hvordan o.b.®, den markedsledende tampongprodusenten i Norge og Europa, forvandlet markedet for menstruasjonsbeskyttelse og har lyktes i å utvikle stadig bedre produkter gjennom årene.

Det er mye som har forandret seg siden de første o.b.®-tampongene ble lansert. Kvinnefrigjøring og den seksuelle revolusjonen har gjort livet svært annerledes enn det var for 65 år siden. Menstruasjonsbeskyttelse har også forandret seg kraftig, og o.b.® har bidratt til å styrke kvinners bevegelsesfrihet og selvsikkerhet!

Velg et år på tidslinjen, og reis tilbake i tiden med o.b.®!

[[asset:asset_article_gallery:34 {"mode":"slider_mode","align":"none"}]]