Nyttig informasjon om spørsmål og svar

Vet du ikke hvem du skal snakke med for å få svar på ting du lurer på? Vi har delt vanlige spørsmål inn i kategorier og besvart dem grundig. Hvis du ikke finner svar på dine spørsmål om o.b.® og våre produkter her, er det bare å kontakte o.b.® forbrukerservice.
Om du eller din datter ønsker mer detaljert informasjon om kropp, menstruasjon, seksuell helse, medisinske symptomer m.m., anbefaler vi at dere kontakter helsesøster på skolen eller din fastlege