Øker risikoen for å få TSS om man bruker tampong om natten?

Det er ikke bevist at bruk av tampong om natten øker risikoen for TSS. Du bør alltid følge sikker praksis ved bruk av tamponger – bruk den minste tampongen som dekker dine behov, og skift tampong regelmessig etter noen timer. Om du bruker tampong om natten, bør du sette inn en ny rett før du legger deg og skifte med en gang du står opp om morgenen.