Menarke

Det vitenskapelige navnet på den første menstruasjonssyklusen.