Kan jeg bruke o.b.® hvis jeg har satt inn spiral?

Du kan bruke o.b.® også om du bruker spiral. I alle de årene da kvinner har brukt tamponger og spiral samtidig, har det aldri vært noe som indikerer at slik sambruk fører til problemer av noen art. Dette bekreftes dessuten av at spiralprodusenter selv oppgir i sine produktbeskrivelser at tamponger kan brukes av kvinner som bruker spiral. Når du bruker tampong, skal du imidlertid være litt forsiktig når du skifter, slik at du ikke drar i spiralsnoren.