Bør jenter oppsøke lege når de kommer i puberteten?

Puberteten er en normal del av det å bli voksen. Om du har spørsmål om kroppens fysiske utvikling, anbefales det at du går til fastlegen eller helsesøster. De vil kunne gi deg svar på de fleste spørsmål om puberteten.